algebraiczny


algebraiczny
[альгебраічни]
adj
алгебраїчний, алгебричний

Słownik polsko-ukraiński. 2014.

Look at other dictionaries:

  • algebraiczny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, {{/stl 8}}{{stl 7}}od rz. algebra: Zadanie algebraiczne. {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • algebraiczny — «odnoszący się do algebry» Równanie, zadanie algebraiczne. Działanie algebraiczne. Algebraiczna teoria rozwiązywania równań. ∆ Wyrażenie algebraiczne «w matematyce elementarnej: wyrażenie zbudowane z liczb i zmiennych za pomocą działań… …   Słownik języka polskiego

  • algebraicznie — przysłów. od algebraiczny Rozwiązać zadanie algebraicznie …   Słownik języka polskiego

  • ułamek — m III, D. ułamekmka, N. ułamekmkiem; lm M. ułamekmki 1. mat. «iloraz dwóch liczb naturalnych zapisywanych jedna (licznik) nad drugą (mianownik), oddzielanych poziomą kreską lub zapisywanych bez kreski, oddzielanych przecinkiem od liczb… …   Słownik języka polskiego